สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายอำเภอศรีราชานำทัพลงพื้นที่ เยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ


วันนี้ (9มิย.60) นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีราชา คณะผู้บริหารอบต.เขาคันทรง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเขาคันทรง  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาคันทรง ผู้นำท้องถิ่นตำบลเขาคันทรง  ได้ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเขาคันทรง นางบุญยิ่ง  สังข์ทอง อายุ84ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ และ หมู่8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา โดยเข้าเยี่ยม น.ส.ฟ้า  แซ่เจว อายุ95ปี โดยเยี่ยมติดตามให้กำลังใจเดิมเป็นผู้ป่วยติดเตียงปัจจุบันเดินได้แล้วหลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปเยี่ยมนางอัมพร  มากแบน  อายุ75ปี ซึ่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้
    ซึ่งการที่อำเภอศรีราชาและสมาชิกเหล่ากาชาดและผู้นำท้องถิ่นเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งนี้เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชน โดยได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการออกเยี่ยม ในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งแนะนะวิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง แก่ทางญาติ แนะนำการทำกายภาพเบื้องต้น และเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขที่เห็นทางราชการไม่ทอดทิ้ง