สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาทำความสะอาดเขาหลังเทศบาล ในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก


ที่ลานด้านข้างทางขึ้นเขาหลังเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์เขาหลังเทศบาล โดยมี หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละกองของเทศบาลเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขาด้านหลังเทศบาลให้มีความสวยงามสะอาดและร่มรื่นขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนของศรีราชาอีกแห่งหนึ่ง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค