สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ในโอกาสครบรอบ 86 ปี ประจำปี 2560


ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม       ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ในโอกาสครบรอบ 86 ปี ประจำปี 2560  โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ภายในการประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ว่าด้วยเรื่อง “การจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านจอมมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน และวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2460 ทั้งนี้ โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีปูชนียบุคคลสำคัญของเมืองศรีราชา กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย ดังนี้ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 21.00 น. กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงลำตัดจากศิลปินแห่งชาติ (คณะขวัญจิต ศรีประจันต์) และการจัดทำโรงทาน อาหารคาว หวาน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.30 น. กำหนดพิธีบวงสรวง ดวงวิญญาณท่านจอมพลมหาอำมาตย์ การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 100 รูป พิธีวางพวงมาลาสักการะ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลิเกคณะ ปารเมษฐ์ สวนศรี

จากนั้นประธานในการประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ดังนี้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดงานครอบคลุม 13 ชุมชน การงดใช้โฟมและพลาสติกภายในงาน การต้อนรับประชาชนเข้าร่วมงาน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค