สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ยูนิไทยฯ เปิดตัว สุพรรณิการ์ อู่ต่อเรือใหญ่ที่สุดในประเทศ ขยายขีดความสามารถในการให้บริการบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ เปิดตัวอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ "สุพรรณิการ์" โดยมีขนาดความยาวถึง 300 เมตร และกว้าง 52 เมตร ขยายขีดความสามารถในการยกน้ำหนักเรือได้ถึง 48,000 ตัน พร้อมให้บริการลูกค้าด้านงานซ่อมและงานสร้างทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้ (9 พฤษภาคม 60) นายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เผยหลังจากเป็นประธานเปิดตัวพร้อมตั้งชื่ออู่ต่อเรือใหม่ "สุพรรณิการ์" ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ว่าด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการงานซ่อมเรือที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการจองลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเรือของประเทศ ในการสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ ได้ร่วมกับ Huarun Dadong Dockyard ผู้นำด้านอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศจีน ดำเนินการต่ออู่เรือใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในงานให้บริการงานซ่อมเรือแก่ลูกค้า และสามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่เพื่อเข้าซ่อมที่อู่ยูนิไทยได้อย่างเต็มที่


"สุพรรณิการ์" อู่เรือใหม่ที่มีขนาดความยาว 300 เมตร ความกว้าง 52 เมตร มีขีดความสามารถในการยกเรือได้ถึง 48,000 ตัน และสามารถรองรับเรือขนาด 170,000 เดทเวทตัน ที่จะเข้ามาทำการซ่อมที่ ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ ด้วยศักยภาพของอู่เรือใหม่รวมกับอู่เรือ "ชมพูภูคา" ที่สามารถรองรับเรือขนาด 50,000 เดทเวทตัน ทำให้อู่เรือยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ เป็นอู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการซ่อมเรือ ได้มากกว่า 200,000 เดทเวทตัน

นายธีรพล กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากความสามารถและประสิทธิภาพของอู่เรือใหม่ จุดเด่นที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการงานซ่อมที่ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ คือการทำงานที่เป็นระบบ รวดเร็วและคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาตลอด รวมถึงการให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาให้กับลูกค้าจึงเป็นเครื่องการันตี ถึงการบริการที่ยอดเยี่ยมของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ 

"ยูนิไทย ชิปยาร์ด" อู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้บริการครบวงจรทั้งงานต่อเรือและซ่อมเรือ ด้วยคุณภาพงานเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของเรือชั้นนำนานาประเทศ นอกจากนี้ยูนิไทย ชิปยารด์ฯ ได้ขยายธุรกิจและการบริการด้านงานวิศวกรรมสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงาน ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ให้บริการครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และงานซ่อมแท่นสำรวจน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรม
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค