สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560


ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นหางนกยูงฝรั่งต้นพยุงต้นมะฮอกกานี รวมทั้งร่วมบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ที่ได้ทำการปลูกมาในครั้งก่อนเนื่องจากเมืองศรีราชามีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นจนเป็นสังคมเมืองที่มีแต่ตึกสูง อาคาร คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนไม่มีพื้นที่ให้ต้นไม้ได้เติบโต ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก ให้มีความรู้สึกอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทน และยังเป็นการช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค