สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กาชาดอำเภอศรีราชา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ


ที่หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางอัญชลี  บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา ในฐานะเป็นผู้แทนนายอำเภอศรีราชา พร้อมพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ได้เดินทางมาเยี่ยม นายสำราษ อารีย์วงศ์  อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มากว่า 10 เดือน ที่ป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก โดยพยาบาลได้ทำการตรวจวัดความดัน และให้ความรู้กับผู้ดูแลในเรื่องโภชนาการ และการทำกายภาพบำบัดของผู้ป่วย รวมทั้งทางกาชาดอำเภอศรีราชาได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และ         แพมเพริส ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ค่อนข้างบ่อยเพื่อให้เกิดความสะอาดกับผู้ป่วย ซึ่งในส่วนของกาชาดเองก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และจะดูแลกันไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ดูแล และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไป จากนั้นจึงได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอีก 2 ราย และผู้สูงอายุ 1 รายpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค