สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครแหลมฉบังจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีการอบรมในวันที่ 24– 25 พฤษภาคม 2560
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค