สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทน.แหลมฉบังจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น


ที่ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมด้วย อดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมในพิธี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภายในองค์กรและการบริการประชาชน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 300 คน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค