สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระเตรียมจัดพื้นที่ขายผลิตผลทางการประมงเปิดพื้นที่ขายอาหารทะเลสู่ผู้บริโภคโดยตรงที่บริเวณอู่ต่อเรือนายเสริม ชายทะเลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับชาวประมงในพื้นที่ริมชายทะเลบางพระ โดยที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายทะเลบางพระให้เกิดความสวยงามเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพการทำประมงพื้นบ้าน แต่ผลผลิตที่ได้ต้องนำไปขายในพื้นที่อื่น หรือส่วนหนึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่ออีกทอด ทางเทศบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านโดยได้จัดพื้นที่ให้ชาวประมงได้นำผลผลิตที่ได้มาขายให้กับผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งชาวประมงเองจะขายได้ราคาดีขึ้น ผู้ซื้อก็ได้ของที่ถูกลงและมีความสดใหม่  โดยพื้นที่ขายจะแบ่งออกเป็น 34 ล็อค ขนาด 3 คูณ 4 เมตร มีพื้นที่จอดรถ 23 คัน รวมทั้งพื้นที่ซ่อมเรืออีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังก็เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว  paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค