สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
ที่บริเวณหาดทรายเทียมบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี เกียร์พิพัฒธนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี และชาวบ้านชุมชนบ้านอ่าวอุดม เข้าร่วม 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนบ้านอ่าวอุดม รวมถึงกลุ่มประมง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งกุลาดำ เป็นการคืนชีวิตให้สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเจริญพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลบ้านอ่าวอุดม อีกทั้งยังเพื่อให้กุ้งกุลาดำ มีการเพิ่มมากขึ้น ผ่านการทำกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์และฟื้นฟู พันธุ์สัตว์น้ำบริเวณบ้านอ่าวอุดม อีกด้วย 

โดยจะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็น กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อทราบถึงชนิดพันธุ์ ขนาด และสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม โดยปล่อยลงทั้งบริเวณชายหาด และกลางทะเล เพื่อให้สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติ และอนุรักษ์สัตว์น้ำให้อยู่คู่ชาวประมงพื้นบ้านตลอดไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค