สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสุรศักดิ์จัดพิธีทำบุญกองทุนหมู่บ้านและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม นายอนุชิต ไทยธรรม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสุรศักดิ์และคระกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสุรศักดิ์ทั้ง 10 กองทุนได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จากนั้นได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช  นายอำเภอศรีราชานายธนัญชัย บุญมาก หัวหน้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.11 เข้าร่วมพิธี และพบปะทำความรู้จักกันอันจะเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างการสืบสานประเพณี ให้บุตรหลานและคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและความสวยงามของประเพณีสงกรานต์
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค