สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมทำพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุวันนี้ (5 เม.ย. 2560) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ  และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น 

นางสาวพิมานพัชร์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่มีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ คณะทำงานโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้ร่วมกับสถานประกอบการในนิคมฯ  โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง  และภาคเอกชนโดยรอบ ประธานชุมชนและผู้สูงอายุโดยรอบ รวม 8 ชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแสดงศักยภาพ แล้วเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทผู้สูงวัยอย่างมีพลัง รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  และภายในงานนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานด้วย 
พร้อมกันนี้ยังขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง คณะแพทย์ -พยาบาล ประธานชมรมเขตประกอบการเสรีแหลมฉบัง ประธานชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัดหน่วยงานแหลมฉบัง สถานประกอบการในนิคมฯ ประธานชุมชนและผู้แทนผู้สูงอายุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบังและอีกหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน กิจกรรมครั้งนี้ นางสาวพิมานพัชร์ กล่าวpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค