สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ไทยออยล์ ร่วมกับ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ จัดกิจกรรมการปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ ปี 60


ไทยออยล์ ร่วมกับ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ จัดกิจกรรมการปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ ปี 60 ภายใต้กิจกรรมการ “กินข้าวร่วมกันในวันสงกรานต์” 

ค่ำวันนี้ (21 เมษายน 2560) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในเครือไทยออยล์ จำกัด   ร่วมเป็นประธานเปิดงานกินข้าวร่วมกัน ในวันสงกรานต์” พร้อมด้วยนายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน ในเครือไทยออยล์ และ ประชาชน 10 ชุมชนรอบโรงกลันน้ำมันไทยออยล์ ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในเครือไทยออยล์ จำกัด เผยว่า การจัดงานสงกรานต์รอบโรงกลั่นฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ภายใต้กิจกรรม “กินข้าวร่วมกัน ในวันสงกรานต์” อบอุ่นทั้งครอบครัวในประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นมรดกไทยอีกสิ่งหนึ่งที่สืบทอดต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่เทศบาลนครแหลมฉบัง จะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นก่อน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล จากนั้นชุมชนต่าง ๆ จะจัดงาน สงกรานต์ขึ้นภายในชุมชนของตนเองทยอยกันไปโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน ในชุมชนใหญ่ๆ ซึ่งพื้นที่กว้างมากจะมีการจัดงานสงกรานต์ย่อยออกไปตามจุดต่างๆ ของชุมชน ซึ่งลักษณะการจัดงานจะมีความ คล้ายคลึงกันตรงที่มีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล 

จากนั้นมีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในชุมชนนั้นๆ ด้วยการมอบผ้าใหม่ ให้ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพื่อเป็นการขอพร ในชุมชนที่มีวัดตั้งอยู่นั้น จะมีพิธีสรงน้ำพระด้วย ทั้งนี้ ในบางชุมชนอาจมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นมาโดยได้รับอิทธิพลจากประเพณีของอำเภออื่นแทรก เข้ามา เช่น ประเพณีอุ้มสาวโยนน้ำ ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย และประเพณีกองข้าว เครือไทยออยล์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนที่เป็นมรดกสืบทอดต่อเนื่องมา 

ทั้งนี้ เครือไทยออยล์โดยแผนกบริหารงานชุมชนถือเป็นความ รับผิดชอบอย่างหนึ่งในการร่วมกับพี่น้องชุมชนรักษาและอนุรักษ์ มรดกไทยนี้ไว้ด้วยความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าอนาคตวิถีความเปลี่ยนแปลง ของสังคมไร้พรมแดนจะมีอิทธิพลอย่างไร การประสานการจัดการ พัฒนาพื้นที่ในแบบสามประสาน อันได้แก่ พี่น้องคณะกรรมการ ชุมชน 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง 1 และเครือไทยออยล์ 1 จะสามารถทำให้มรดกไทยของพื้นที่แหลมฉบังนี้ยังสืบทอดต่อไป ชั่วลูกหลาน และรับสิ่งใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคม ไร้พรมแดนมาประยุกต์ใช้อย่างรู้เท่าทัน และเป็นประโยชน์ต่อ พื้นที่อย่างแท้จริง