สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชามอบประกาศนียบัตร และอำลาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559


วันนี้ (24 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และอำลาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรี นางสมคิด พัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเทียม พัฒนพงศ์สิริกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา นายเอกชัย สาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ 

ซึ่งพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ดังนี้ ระดับปฐมวัย จำนวน 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 174 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 53 คน 

ทั้งนี้ หัวใจหลักสำคัญของการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในตนเอง และในสถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความกตัญญูต่อครู และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค