สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกไทยจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่


เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกไทยจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ 

วันนี้ (21 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ" โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

นางจินดา เปิดเผยว่าในการจัดแถลงข่าว วันอนุรักษ์มรดกไทยในวันนี้เพื่อบอกถึงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่จะจัดในวันที่ 2 เมษายนน ซึ่งในวันนี้เป็นวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถือว่าเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอุปถัมภ์ บำรุงรักษาส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ให้พัฒนาถาวรตลอดมา สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายนนี้  โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการจัดงานในครั้งนี้จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง 

ในการจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทยในครั้งนี้จะจัดงานที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชาในวันที่ 2 เมษายน 2560 ภายในงาน จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 63 รูป มีการจัดนิทรรศการ วันอนุรักษ์มรดกไทย เดิมตามรอยพ่อ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและเดินแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยจากนางแบบกิตติมศักดิ์ รวมทั้งการจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทยในราคาถูกอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค