สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายอำเภอศรีราชาเปิดสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านหัวคันทด


นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นายธนัญชัย บุญมาก หัวหน้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.11และนายบุญเลิศ ศรีแช่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ... จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดสถาบันกองทุนหมู่บ้านหัวคนทด หมู่ 3  ต.สุรศักดิ์ อ.ศรรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายคง สระทองอ้อม ประธานกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวคันทด ได้จัดขึ้นเพื่อยกระดับจากกองทุนหมู่บ้าน ขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินของชุมชน เป็นแหล่งเงินลงทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับประชาชน รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น  ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ...สาขาแหลมฉบัง สำนักงาน ธ...จังหวัดชลบุรีสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมตั้งฐานข้อมูลและงบประมาณเมื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนและจะให้บริการเป็นตัวแทนรับโอนเงิน ตัวแทนเติมเงิน และตัวแทนรับชำระค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ  

กองทุนหมู่บ้านหัวคันทด มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 476 คนมีสินทรัพย์จำนวน 6,076,117.38 บาท มีหนี้สินจำนวน1,001,910.00 บาท มีรายได้จำนวน162,859.52 บาท มีรายจ่าย 83,822.00 บาท มีกำไรจำนวน 79,037.52 บาทสำหรับการให้บริการ เปิดทำการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 ให้บริการบริการรับฝาก ถอนเงิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อสร้างอาชีพ ประกอบด้วย ประเภทของเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 0.50 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี บัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ เดือน อัตราดอกเบี้ย เปอร์เซ็นต์ ต่อปี บัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ เวลา 2-5ปี อัตราดอกเบี้ย เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และ ปล่อยสินเชื่อทั่วไปในอัตราดอกเบี้ย 1.25 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค