สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2560


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมหลายเรื่อง โดยเริ่มที่การชี้แจ้งและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ เมื่อการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวมีน้ำประปาเพียงพอ ส่วนเรื่องต่อมาเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2560 (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ว่าการอำเภอ และเทศบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค6 (ชลบุรี) ได้ประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ ท่องเที่ยวเดินทางอย่างมั่นใจทุกจังหวัดทั่วไทย คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท จ่ายเพียง 222 บาท ซื้อได้ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 30 เม.ย.2560 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1484 จากนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงภารกิจและการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย การป้องกันไปห่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนในพื้นที่ระบาดหนอนหัวดำ ซึ่งเป็นที่หน้าพอใจ จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยโรคหน้าร้อนในหัวข้อ รู้ทันโรคหน้าร้อน ซึ่งมีหลายโรง เช่น โรคอุจจาระร่วง โรงลมแดด เป็นต้น จากนั้น กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เกาะจันทร์แคมป์ จากนั้น มณฑลทหารบกที่ 14 ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน และสุดท้ายเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และจัดตั้งจุดตรวจหลัด จุดบริการประชาน (จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์) ด่านชุมชน ในพื้นที่เสียงโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค