สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี ร่วม จังหวัดน่าน นำเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ของดีจังหวัดน่าน มาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน“ภูษาผ้าน่าน อลังการเครื่องเงิน 2017” ที่เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ที่ลานกิจกรรมชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  นาย ชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติมาเปิดงานแสดงและจำหน่ายเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านซึ่งถือเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงและอัตลักษณ์โดดเด่นของดีจังหวัดน่าน มาจัดงานแสดงสินค้า “ภูษาผ้าน่าน อลังการเครื่องเงิน 2017” โดยมีนายประสงค์ นิลบรรจง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัด นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

นายประสงค์ นิลบรรจง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “จังหวัดน่านเป็นจังหวัดภาคเหนือของไทยที่มีความสำคัญและเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใหม่ และเป็นหนึ่งใน 12 จังหวัดต้องห้ามพลาด ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรมที่โดดเด่นและประเพณีที่ทรงคุณค่า อีกทั้งวิถีชีวิตที่งดงามด้วยความหลากหลายของธรรมชาติ ด้วยความเก่าแก่ที่บอกเล่าเรื่องราวมายาวนาน กว่า 1300 ปี โดยถูกถ่ายทอดมาเป็นสินค้าสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของคนน่านในวันนี้” 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดน่านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ได้แก่ เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดน่าน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาในเรื่องการออกแบบที่ทันสมัยสวยงามตามยุค มีความเป็นสากลและนำมาใช้งานได้ทุกโอกาส และด้วยศักยภาพนี้จังหวัดน่านจึงได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มคลัสเตอร์ เครื่องเงินน่านและกลุ่มคลัสเตอร์ ผ้าทอมือน่าน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดตามโครงการพัฒนาเครื่องเงินน่านสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจำปีงบประมาณ 2560 

ด้าน นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า “จังหวัดน่าน นั้นถือเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและเครื่องประดับเงินที่มีเสียงแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยความโดดเด่น สวยสด งดงาม บวกกับฝีมือของช่างที่มีความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น ทำให้ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นสินค้าที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง และสามารถปรับเปลี่ยนตามทิศทางแฟชั่นและออกแบบได้หลายรูปแบบตามที่ผู้บริโภคต้องการและสามารถเลือกซื้อและเลือกใช้หรือสวมใส่เนื่องในโอกาสต่างๆได้ตลอดทั้งปีด้วย”
ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้า “ภูษาผ้าม่านอลังการเครื่องเงิน 2017” ของดีจังหวัดน่าน จะมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มีนาคม 2560 นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี  ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อ สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเคยแพร่และประชาสัมพันธ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องเงินและทอผ้าเมืองน่านเข้าสู่ตลาดสากลในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค