สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พิธีลงนาม MOU 7 ภาคี เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา

 

เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ ณ Convention Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  เรื่อง การส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยนาย ศรุต รัตนะวลีลิขิต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาและ เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา  นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม พ.ต.อ.สุรกิจ  อินอ่ำ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา และนางอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา  ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  เรื่อง การส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอศรีราชา 
สืบเนื่องจากกังวลเรื่องพฤติกรรมการเข้ากลุ่มร่วมกันของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาหลังเลิกเรียน ภายใต้เครื่องแบบนักเรียน และความกังวลเรื่องการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ กับโรงเรียนชั้นนำในอำเภอศรีราชา เพื่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพ นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  โรงเรียนศรีราชา และโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม  

โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย จึงได้เข้าปรึกษาหารือ กับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ตามนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แม้ขณะที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา สถานที่สาธารณะ หรือมาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จึงได้ตกลงที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลนักเรียนร่วมกันทั้ง 7 ภาคี ร่วมกัน เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการช่วยกันดูแลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สาธารณะ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเพื่อการดูแลความปลอดภัยของเยาวชนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา และภาคี จึงร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คณะผู้ปกครอง และสาธารณชนต่อไป 
โดยในวันนี้ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการสื่อสาร และการสังเกตบุตรหลาน และเยาวชนในการดูแลของผู้ปกครองจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค