สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

 

วันนี้ (8 ธ.ค. 65) ที่ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรม คลังก๊าซเขาบ่อยา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมอบทุนการศึกษา ปตท.ประจำปี 2565 โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา  และคณะครู และนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน  โดยมีนายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก กล่าวรายงานถึงวุตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับทุกท่านที่มา 

โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแล และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอด จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สร้างอาคาอิรเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลน เช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษา ปตท. ซึ่งการค่าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี 2565 นี้ เป็นครั้งที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติที่ด้อยโอกาสตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

และปีนี้ ทางคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา ได้มีโอกาสมอบทุนจำนวนทั้งหมด 90 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 320,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการจะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดีเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค