สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัด Big Cleaning Day for DAD หวังร่วมลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนและการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนที่ อยู่รอบโรงกลั่น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ Big Cleaning Day for DAD พร้อม นายสาวิต จิตประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำชุมชน พนักงานกลุ่มไทยออยล์ และบริษัทผู้รับเหมาโครงการของบริษัทฯ เข้าร่วม โดยนายสาวิต จิตรประวัติ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เผยว่าทาง กลุ่มไทยออยล์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day for DAD

 

กลุ่มไทยออยล์  จัด Big Cleaning Day for DAD หวังร่วมลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนและการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนที่ อยู่รอบโรงกลั่น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2565 ที่ผ่านมา นายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ Big Cleaning Day for DAD พร้อม นายสาวิต จิตประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำชุมชน พนักงานกลุ่มไทยออยล์  และบริษัทผู้รับเหมาโครงการของบริษัทฯ เข้าร่วม  

โดยนายสาวิตร จิตรประวัติ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เผยว่าทาง กลุ่มไทยออยล์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day for DAD เข้าทำความสะอาดถนนสาธารณะอ่าวอุดม ขึ้น  เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนที่ อยู่รอบโรงกลั่น  

โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวให้กับประชาชน โดยได้ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยบนพื้นที่ถนนสาธารณะให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ใช้รถใช้ถนน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค