สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565ประกอบ ด้วยพิธีสงฆ์ ทำบุญ ตักบาตรบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความพร้อมเพรียงตามลำดับ 

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีเพื่อแผ่นดิน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.คณาธิป จิระสัญญาสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำกล่าวคำปฏิณาณตน และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ด้วยการร่วมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคารสรรพวิญ์บริการ เเละศาลาพระพุทธศรีเกษตร เพื่อแสดงออกถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชนชาวไทย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค