สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ สโมสร พีทีที อะคาเดมี เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการ ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ฝึกทักษะกีฬาให้กับเยาวชนของชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่น

 

วันที่  19  กรกฎาคม 2565  นายสันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายประพฤทธิ์ ผกผ่า ผู้ช่วยผู้จัดการ บริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ปี 2565  มีขึ้นระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565  ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยวันนี้มีพิธีเปิดโครงการฯ และ จะมีพิธีปิดโครงการฯ วันที่ 16 กันยายน 2565 

ด้วยเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ รอบโรงกลั่น ของกลุ่มไทยออยล์  จึงได้ดำเนินโครงการ และ กิจกรรมครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม สุขภาวะการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มไทยออยล์ จึงคิดสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมด้วยโครงการ " ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล" โดยร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล พีทีที อะคาเดมี ในการต่อยอดพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง ซึ่งกีฬา “ฟุตบอล” ถือได้ว่าเป็นกีฬายอดนิยมอันดับต้นๆ ของเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วโลก 

นายประพฤทธิ์ ผกผ่า ผู้ช่วยผู้จัดการ บริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการดังกล่าว กลุ่มไทยออยล์ ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งในแต่ละปี สโมสร พีทีที อะคาเดมี จะจัดส่งโค้ชนักฟุตบอลมืออาชีพ มาฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจาก 10 ชุมชน รอบกลุ่มไทยออยล์เสมอมา เพื่อฝึกฝน ปูพื้นฐานเทคนิคต่างๆ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนให้มีทักษะในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอาจจะส่งผลให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองพื่อยกระดับสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ ในอนาคตต่อไป

และในปีนี้ได้มีครูโรงเรียนในพื้นที่นครแหลมฉบัง ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร FAT G Diploma ประจำปี 2565 ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ อีกด้วย

โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคลินิกฟุตบอลเยาวชน 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ ทางสโมสร พีทีที อะคาเดมี จะทำการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจาก 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ จำนวน 1-2 ทีม ประมาณ 20-30 คน เพื่อจัดการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับทีมเยาวชนที่ทางสโมสรฯ เทียบเชิญมาแข่งขันกัน เพื่อให้เยาวชนได้นำทักษะการเรียนรู้มาพัฒนาต่อยอดในการแข่งขัน อีกทั้ง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคู่แข่งไปพัฒนาต่อยอดเรื่องเทคนิคการเล่นฟุตบอลได้ต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค