สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จับมือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สานต่อความร่วมมือโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” เป็นปีที่ 3 ส่งเสริมเยาวชนแหลมฉบังให้ว่ายน้ำเป็น ลดความสูญเสียจากการจมน้ำ

 

กลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สืบต่อเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาวะ และส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาต่างๆ ให้กับเยาวชนรอบโรงกลั่น เพื่อสอนทักษะการว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนระหว่างช่วงอายุ 6-15 ปี จำนวน 400 คน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เทศบาลนครแหลมฉบัง และชุมชนรอบโรงกลั่น

โครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ’’ นี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำ” ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับทักษะกีฬาว่ายน้ำให้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา โดยกลุ่มไทยออยล์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการจมน้ำของเยาวชนในพื้นที่ จึงจัดให้มีการฝึกสอนการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำเพื่อความปลอดภัยของเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาวะให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยในปีนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 10 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 จัดการสอนว่ายน้ำโดยแบ่งการสอนเป็น 5 คอร์ส คอร์ส ละ 10 ชั่วโมง

ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มไทยออยล์ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมถึงการส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้แก่เยาวชนไทยเพื่อลดความเสี่ยงและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ ในขณะเดียวกัน พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นที่ตั้งของกลุ่มไทยออยล์ ทำให้ไทยออยล์และเทศบาลนครแหลมฉบัง ตลอดจนชุมชนโดยรอบ เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและได้ดำเนินความร่วมมือร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ดำเนินโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ประจำปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานชาวแหลมฉบัง ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”

ขณะที่ นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า “โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ได้ฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ลดความสูญเสียในชีวิตของทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมโครงการนี้”


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค