สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาตรวจ ATK ทั้งสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ลดการแพร่กระจายของโควิด 19

 

ที่โถงชั้นล่างเทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา จัดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคนงาน ครั้งที่ 2 โดยตรวจ ATK สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 2 ของการทำงาน ห่างกันอย่างน้อย 3 วัน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
นำโดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  ก่อนเข้าปฎิบัติงาน 

โดยมีพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ถูกตรวจจะต้องนำภาพถ่ายหรือผลตรวจไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนเข้าภายในสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและพร้อมให้บริการแก่ประชาชน และยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดซึ่งการตรวจจะใช้การเหลื่อมเวลากันของแต่ละกองงาน เพื่อลดความแออัดในการรอตรวจ


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค