สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนรอบโรงกลั่น และบริษัทคู่ค้า รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่แหลมฉบัง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมทบยอดปัจจัยเป็นเงินเกือบ 3 ล้านบาท

 

วันนี้ (30 ต.ค.64) กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนรอบโรงกลั่น และบริษัทคู่ค้า รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่แหลมฉบัง และผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านไฮโดรคาร์บอน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ให้เกียรติร่วมพิธี 

โดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมการทอดกฐินอันเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐินในช่วงเย็นของวันที่ 29 ตุลาคม และได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณร และถวายผ้ากฐิน ซึ่งมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 2,715,063.99  บาท 

ประกอบด้วย เงินบริจาคจากบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ พนักงาน ผ้าป่า บริษัท ห้างร้านและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งทางวัดมโนรม  มีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปก่อสร้างวิหารพระพุทธเมตตา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค