สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ได้ฉีดแล้ว..ชิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองศรีราชาฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มล๊อตแรกให้กับประชาชน

 

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนไว้กับเทศบาลทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลได้สั่งซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้จัดสรรมาในล๊อตแรกจำนวน 1,030 โดส ซึ่งจะเฉลี่ยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีเจ็ดโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อ และผู้ป่วยติดเตียง โดยอาจจะไม่ครอบคลุมประชาชนได้ทั้งหมด ซึ่งประมาณต้นเดือนกันยายน จะมีการจัดสรรวัคซีนในล๊อตที่สองมาอีก 4,970 โดส ซึ่งจะฉีดได้ครบจำนวนประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้แน่นอน รวมถึงในวันนี้นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดินทางไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ และแจ้งความจำนงค์มายังเทศบาล โดยในครั้งนี้ได้มี เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาอำนวยความสะดวกในขั้นตอนกรอกเอกสาร และรอคิว และมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มาดำเนินการในการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค