สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา

 


วันนี้ (21 มิ.ย.64) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา, นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยไทยออยล์เข้าร่วมสนับสนุนระบบบริหารและจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แห่งนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” 

โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนการกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเชื่อมโยงความห่วงใยและแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้ โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในพื้นที่ ทั้ง กระทรวงมหาดไทย สำนักสาธารณสุขอำเภอ เทศบาลนครแหลมฉบัง และ โรงพยาบาลแหลมฉบัง  ไทยออยล์เชื่อมั่นว่าในไม่ช้าคนไทยทุกคนจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้อย่างราบรื่นและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งในเร็ววันนี้ 

ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการชลบุรี กล่าวว่า การฉีดวัคซีนของจังหวัดชลบุรี โดยใช้ศาลาประชาคมเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องแออัดที่โรงพยาบาล ซึ่งดูแลโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง และที่สำคัญที่สุด ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ได้รับสนับสนุนในหลายๆ ด้านจากกลุ่มไทยออยล์ ทั้งในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกๆต่าง ให้กับศูนย์แห่งนี้ รวมถึงให้การสนับเป็นจำนวนเงินให้กัยสาธารณสุข ของอำเภอศรีราชาเพื่อมาดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อีก ด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค