สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา ดำเนินการจัดวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี (ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19)

 

เทศบาลเมืองศรีราชา ดำเนินการจัดวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี (ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) บริเวณตลาดสดเทศบาลและตลาดโต้รุ่งเทศบาล เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของและเข้าใช้ตลาด รวมทั้งกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-19 อย่างถูกต้อง พร้อมรับคำแนะนำแนวทางการปฎิบัติ การป้องกันตัวเอง การสวมใส่แมสก์อย่างถูกต้อง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง (Social Distancing) จากผู้อื่น ลดอาการติดเชื้อ ได้อย่างปลอดภัย เป็นการปฎิบัติตัวตามปกติในวิถีใหม่ ในแบบ New Normal ที่เกิดขึ้นในช่วง COVID 19 นี้


เทศบาลเมืองศรีราชา จึงกำหนดดำเนินการปิดแผงกั้นเข้า-ออกบริเวณตลาดสดโต้รุ่ง ตั้งแต่เวลา 05.30  - เวลา 11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยเปิดจุดเข้า - ออก และจุดคัดกรอง จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1.)บริเวณด้านตรงข้ามทางเข้าเทศบาล 2.)บริเวณจุดตรงศาลพระภูมิ (จุดเดิม) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนรวมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

“Save ตัวเอง Save สังคม มีวินัยในตัวเอง รับผิดชอบสังคมและเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน”

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค