สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด19 ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลแหลมฉบัง และสาธารณสุขอำเภอศรีราชา

 


กลุ่มไทยออยล์ รวมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมเครื่องอุปโภคสำหรับโรงพยาบาลสนามให้กับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลแหลมฉบัง และสาธารณสุขอำเภอศรีราชา 


นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กลุ่มไทยออยล์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาวิกฤตให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งได้เตรียมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอุปโภค แอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลและหน้ากากอนามัยจำนวนมากเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค 

โดยได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ แอลกอฮอล์ในรูปแบบเจล หน้ากากอนามัย รวมทั้งเครื่องอุปโภคที่จำเป็นเพื่อโรงพยาบาลสนาม ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา คุณศรัณยู ลิ่มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลู้บเบส บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารของกลุ่มไทยออยล์ได้เป็นตัวแทน มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมีนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับมอบ และในวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้ส่งมอบสิ่งของให้กับทางหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลแหลมฉบังและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา รวมทั้งสิ้น แอลกอฮอล์เจล 400 แกลลอน หน้ากากอนามัย 15,000 ชิ้น น้ำดื่มไทยออยล์ 5,000 ขวด พร้อมเครื่องอุปโภคประจำเตียงสนาม 500 ชุด กระดาษชำระแห้ง 1,000 ม้วน ถุงขยะสีดำและสีแดง 500 แพ็ค ชุดแปรงและยาสีฟัน 500 ชุด ครีมอาบน้ำ 500 ขวด แชมพู 500 ขวด ชุดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 500 ชุด ผ้าห่ม 500 ผืน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันเป็นครั้งคราวให้แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีราชาที่ปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและคัดกรองไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค