สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

“กลุ่มไทยออยล์” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

 

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ขึ้นรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

คุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จที่กลุ่มไทยออยล์ดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคม โดยใช้กลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการดูแลสุขภาพของชุมชนรอบโรงกลั่น 

โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานของกลุ่มไทยออลย์ จะตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงกลั่นและชุมชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ โดยกลุ่มไทยออยล์ได้เริ่มส่งเสริมสุขภาพของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยกลุ่มไทยออยล์ได้ก่อตั้งศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชนขึ้น เมื่อปี 2553 บนพื้นที่ 6 ไร่ 1 งาน ท่ามกลางชุมชนใกล้กับโรงกลั่น มุ่งเน้นให้พื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีคลินิกทันตกรรม 5 ห้อง เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากแก่เยาวชนรอบโรงกลั่นใน 8 โรงเรียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่งผลให้สุขภาพช่องปากและฟันของเยาวชนรอบโรงกลั่นดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเวชศาสตร์ชุมชน โดยลงสำรวจชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และมองปัจจัยอื่นที่มีผลต่อสุขภาพของชาวชุมชนเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน นับเป็นการตอบสนองการดูแลสุขภาพของชุมชนในระยะยาว และใช้เป็นศูนย์รวมความร่วมมือและแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยภายในศูนย์สุขภาพฯ นอกจาก ห้องทันตกรรมแล้ว ยังมีหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อไทยออยล์  ห้องสมุด ลานแอโรบิก เครื่องออกกำลังกายและลู่วิ่ง ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการกว่า 60,000 คนต่อปี 

คุณเลอเลิศ  ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กลุ่มไทยออลย์ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง อาคารไทยออยล์  โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยหวังยกระดับการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน่วยที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องล้างตัวจากสารเคมี และห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล รองรับเหตุฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพพลภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 165 เตียง เป็น 250 เตียง 

ด้านนางสุนันท์  เสียงดัง  ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม เล่าว่า พวกเราได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกลุ่มไทยออยล์  นอกเหนือจากช่วยเหลือชุมชนแล้ว ในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่แล้ว ยังได้ดูแลเยาวชนในพื้นที่ ทั้งเรื่องของสุขภาพ และการศึกษา มีการตรวจสุขภาพฟันให้เด็กๆ  การมอบทุนการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬา มีการฝึกทักษะเพื่อนำไปสู่กีฬาอาชีพอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะพูดได้ว่า รางวัลของความสำเร็จที่ไทยออยล์ได้รับนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกินไปจากความเป็นจริง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค