สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  พิธีมอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์กีฬา ให้แก่สถานศึกษาโดยรอบนิคมฯ  โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ และผู้มีอุปการคุณจากสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเกือบ 20 แห่ง ให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาโดยรอบนิคมฯ ประมาณ 150 คน ร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล การละเล่นต่างๆ  และช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม บริษัท กัสโก้ และฐานเรียนรู้ 3 R การใช้พลังงานด้านต่างๆอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนรู้ถึงวิธีแยกขยะ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการมุ่งสู่การพัฒนาเข้าสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และ มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค