สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.พญาไทศรีราชา ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562


โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น  

วันนี้ (29 พ.ย.62)นายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่และพยาบาลเข้าร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น 

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 

นายสมนึก กล่าวว่า การฝึกซ้อมในครั้งนี้ ได้สมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แผนกสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มงาน Back office) ชั้น 4 สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม และใช้แผนอพยพโดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา และสภ.ศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ เพื่อนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปสู่การวางแผนปรับปรุงการดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค