สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ. จัดกิจกรรม จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม


วันนี้ (25 ต.ค.62) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชายหาดบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้คนในชาติในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราซปณิธานที่ว่า รักษา..สืบสาน..ต่อยอด..

เรือโทยุทธนา กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีช่วยคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้ประกอบท่าเทียบเรือ หน่วยงานชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และสื่อมวลชน พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยการทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางละมุงในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายหาด ให้มีความสะอาดและสวยงาม อย่างยั่งยืนต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค