สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์


วันนี้ (11 ต.ค.62) ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที พร้อมกันร้องเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นล้นพ้น
จากนั้นได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ โดยมีนิทรรศการพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาการ โครงการพระราชดำริ กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยังมีการ แจกต้นไม้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 100 ต้นpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค