สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ส่งมอบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้ รพ.แหลมฉบัง มูลค่าก่อสร้างกว่า180 ล้านบาท


กลุ่มไทยออยล์ส่งมอบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า 180 ล้านบาท
วันนี้ (30 ก.ย.62) ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารไทยออยล์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ไทยออยล์ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการก่อสร้างอาคารไทยออยล์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง ถือเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการของไทยออยล์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านการสาธารณสุข
โดยตัวอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้ทันสมัยตามแบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี โดยไทยออยล์ได้มอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมร่วมควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคณะแพทย์และพยาบาล
ด้านนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มไทยออยล์ ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสาธารณสุขโดยให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ในการก่อสร้างตัวอาคาร และยังร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และโรงพยาบาลแหลมฉบัง ในการจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง” ร่วมระดมเงินบริจาคได้อีกกว่า 80 ล้านบาท จาก บริษัท ห้างร้าน ประชาชนทั่วไป ทำให้อาคารไทยออยล์เสร็จสมบูรณ์
ขณะที่นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง กล่าวว่า “อาคารไทยออยล์ โรงพยาบาลแหลมฉบังได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่การใช้งานรวม 5,000 ตารางเมตร อาคารนี้จะทำให้โรงพยาบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และมีหน่วยงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยทารก ห้องล้างตัวจากสารเคมี และห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล รองรับเหตุฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพพลภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 165 เตียง เป็น 250 เตียง”
อาคารไทยออยล์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไทยออยล์ภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวัง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งไทยออยล์ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจ เสมอมา


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค