สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.ฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังครั้งที่ 2 ประจำปี 62


ทลฉ. จัดฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 62 ร่วมกับ 27 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญและคุนชินกับอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

จากกรณีที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้เชิญ 27 หน่วยงาน 5 องค์กร เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 62 ตามโครงการความร่วมมือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการเผชิญเหตุ และการฝึกทักษะในการปฏิบัติการ โดยมีการฝึกอบรมขึ้นในวันที่ 13-16 ส.ค. นี้ 

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ฝึกปฏิบัติการด้านสารเคมีที่เกิดขึ้นบริเวณบริษัท JWD. เพื่อให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าเผชิญเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับสินค้าอันตราย และมีความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและให้การเข้าปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

ล่าสุดวันนี้ (16 ส.ค.) ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยพยายามทำตามแผนงานที่วางไว้และนำแผนมาดำเนินการฝึกซ้อมดังกล่าว แต่การฝึกซ้อมจริงมีทั้งที่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน 

สำหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมนั้น ทางท่าเรือแหลมฉบังจะนำมาไปปรับปรุงและแก้ไข โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารที่ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและสับสนเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องมารายงานตัวที่ศูนย์กลางที่จัดตั้งขึ้นมา และจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นจะต้องมีการรายงานสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบทิศทางและแผนงานที่จะต้องปฏิบัติต่อไป เช่น  การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ หรือชาวบ้านที่อยู่ในรัศมีที่ได้รับผลกระทบ และการปิดเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่อันตรายด้วย 

ร้อยตำรวจเอกธนาบดี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการฝึกซ้อมนั้น จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจไม่ใช่ต่อปีเท่านั้น โดยอาจจะเพิ่มการฝึกซ้อมให้มากขึ้น  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเกิดความคุ้นเคยกันและเคยชินกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าระงับเหตุpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค