สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เครือข่าย รร.ส่งเสริมทันตสุขภาพรอบกลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการ “ผู้ปกครองร่วมใจเพื่อหนูน้อยฟันสวย”


กลุ่มไทยออยล์ โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และ 8 โรงเรียนรอมกลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของนักเรียน
วันนี้ ( 25 ก.ค.62) นายสาวิตร จิตประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 2 ร่วมประธานเปิดโครงการ “ผู้ปกครองร่วมใจเพื่อหนูน้อยฟันสวย” โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และ 8 โรงเรียนรอมกลุ่มไทยออยล์ ดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของนักเรียน จัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก การอุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรซ์ ขูดหินปูน และการส่งเสริมป้องกันฟันผุ โดยโรงเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งทางกลุ่มไทยออยล์ได้ การดำเนินงาน ต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2561
โดยตั้งแต่ปี 2561 เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพรอบกลุ่มไทยออยล์ ร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนรอบกลุ่มไทยออยล์ ปีการศึกษา 2561-2563 โดยมีเป้าหมายให้ ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMFT) ไม่เกิน 1.3 ซี่ต่อคน จำนวนนักเรียนปราศจากฟันแท้ผุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 จำนวนนักเรียนปราศจากโรคเหงือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89
นายสาวิตร กล่าวอีกว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีการศึกษา 2562 จะเริ่มดำเนินโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพฟันแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 ทั้ง 8 โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปกครองในการช่วยดูแลสุขภาพฟันของนักเรียน ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพฟันของลูกที่บ้าน ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแหลมฉบังในการให้ความรู้เชิงวิชาการและสอนวิธีการแปรงฟันและดูแลฟันให้ถูกวิธี โดยฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแหลมฉบัง นำทีมโดย ทพญ.นัฐวรา มัคครากุล ทันตแพทย์ และ ทภ.ดารุณี รามางกูร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานภายใต้โครงการนี้ ทางกลุ่มไทยออยล์สนับสนุนชุดแปรงสีฟัน ประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และแก้วน้ำ ให้สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 ทุกคนใน 8 โรงเรียนรอบกลุ่มไทยออยล์ กลุ่มไทยออยล์ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนี้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค