สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย


ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน เปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยในเชิงรุกให้บุคคลและองค์กรภายนอกได้รู้จักหลักสูตรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นครูแนะแนวของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ชลบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออกและมี นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่ และชุมชนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาบรรยายในหัวข้อทิศทางการศึกษาและแนวทางการสร้างอาชีพในอนาคตเพื่อรองรับ EEC. โดยภายในงานยังมีการจัดแสดง นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษาในภาควิชาและคณะต่างๆpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค