สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดอาคาร 60 ปี เกียรติยศหุบบอน


ที่โรงเรียนบ้านหุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานเปิด อาคาร 60 ปี เกียรติยศหุบบอน พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, พระธรรมธรบุญโปรด ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม, นายบุญเพชร อินพา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3, ดร. ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด
สำหรับโรงเรียนบ้านหุบบอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2501 รวมระยะเวลากว่า 61 ปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 321 คน ซึ่งในอดีตประสบปัญหาจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่มีเด็ก 300-400 คน ในปี 2559 เหลือเด็กแค่ 168 คน มีปัญหารอบด้านทั้งกายภาพ อาคารสถานที่ทรุดโทรม ครูไม่เพียงพอ ผลสัมฤทธิ์การศึกษาเด็กตกต่ำ ทำให้ชุมชนไม่เชื่อมั่นที่จะนำลูกหลานมาเข้ามาเรียน แต่เลือกที่จะพาลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นๆ ในตำบลใกล้เคียง แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ตาม
จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2561 ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร เป็นอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 3,976,000 บาท และล่าสุดอาคารเรียนได้เกิดชำรุด สภาพย่ำแย่ ไม่ปลอดภัยต่อการเรียนการสอน ทางบริษัทเอกชน จึงได้ร่วมระดมงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ปรับปรุงอาคารเรียน จัดทำห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ก่อนวัย ห้องเรียนสีเขียว ให้เป็นอาคาร 60 ปี เกียรติยศหุบบอน เป็นจำนวนเงิน 221,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน และยกระดับการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค