สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ


สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ที่สโมสร "พนาวัลย์ สมาร์ท แลนด์" อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน
โดยมีสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหารในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เข้าร่วมในพิธี โดยได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
ซึ่งในครั้งนี้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประธานฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นทางวงโยธวาทิต นักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และมีการขับเสภา และรำถวาย เทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค