สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือฯ ตามโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2562วันนี้ (3 ก.ค.62) ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือฯ ตามโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2562  ที่ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3  โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน และมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จากชุมชนต่างๆ ทั้ง 39 ชุมชนๆ ละ 5 คนเข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 183 ทุน  ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
ทั้งการดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับครอบครัว ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น
โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ในปี 2560 จำนวน 191 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน  955,000 บาท และในปีการศึกษา 2561 มีผู้รับทุนจำนวน 168 ทุน เป็นเงินจำนวน 840,000 บาท ส่วนในปีการศึกษา  2562 มีผู้รับทุนจำนวน 183 ทุน เป็นเงินจำนวน 915,000 บาท และเมื่อรวมการดำเนินงานทั้ง 3 ครั้งคิดเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนรวมทั้ง  2,710,000 บาท
เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การได้รับทุนการศึกษาจะทำให้เด็กๆ และเยาวชนมีกำลังใจในการเรียน และตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่าเรือแหลมฉบังที่ต้องการตอบแทนสังคมในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษา ซึ่งในปีนี้โดยภาพรวมของทุนจำนวน 9 แสนกว่าบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งในปีที่ผ่านมาชุมชนได้คัดเลือกเด็กที่จะเข้ารับทุนค่อนข้างเข้มข้น แต่ในปีนี้จำนวนทุนเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค