สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จัดงาน “Road Show OTOP งานแสดงผลิตภัณฑ์ไหม และสินค้า OTOP


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “Road Show OTOP งานแสดงผลิตภัณฑ์ไหม และสินค้า OTOP ของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้ชื่อ นครชัยบุรินทร์ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้จัดโครงการ “Road Show OTOP (งานแสดงผลิตภัณฑ์ไหม และสินค้า OTOP นครชัยบุรินทร์)ขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น ของภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ไหม ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
นายวิเชียร จันทโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีหมู่บ้านวัฒนธรรมไหม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การแปรรูป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม มีการผลิตไหมที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม โดยส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมช่องทางการตลาด แก่กลุ่มผู้ประกอบการ
สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไหม และสินค้า OPOT มาจำหน่ายประมาณ 200 กว่าบูธ เพื่อให้ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ครั้งยิ่งใหญ่ , ช้อปเพลินกับสินค้า OTOP ห้าดาวจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์, อิ่มอร่อยกับ OTOP ชวนชิม และอาหารพื้นถิ่นทรงคุณค่า มีอัตลักษณ์ การประกวดส้มตำ 100 ลีลา ชิงเงินรางวัล 23,000 บาท การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมตะการตา, ร่วมสนุกเล่นเกมส์รับของรางวัล ลุ้นทองคำ 1 บาท
นอกจากนี้ บนเวทีได้จัดการแสดงเหล่าศิลปินชื่อดังทุกวัน อาทิ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 พบกับ บิว พงค์พิพัฒน์ จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2562 พบกับ เต๋า ภูศิลป์ ส่วนวันที่ 11 มิถุนายน 2562 พบกับ แพรวา พัชรี ส่วนในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 พบกับ เปาวลี พรพิมล และวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบกับ พลพล พลกองเส็ง
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หรือเรียกว่า กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ธรรมชาติ และการผจญภัย สำหรับด้านเศรษฐกิจชุมชน มีเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ผลิตไหมหรือผลิตภัณฑ์จากไหมมากกว่า 15,000 ราย ที่สามารถสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ไหม ได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี จากจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ข้างต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็น ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหมท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน เพื่อให้สามารถบรรลุต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบ เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต มีการเพิ่มนวัตกรรม เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความยั่งยืนต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค