สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ


นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562   ให้กับพนักงานและลูกจ้าง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อม นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิง   รถดับเพลิง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม มาให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างในครั้งนี้   หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้สาธิตกรณีเกิดไฟลุกไหม้บริเวณถังแก๊ส พร้อมให้ความรู้เรื่องการปิดวาล์วถังแก๊ส โดยสาธิตการเข้าไปปิดวาล์วขณะ เพลิงกำลังลุกไหม้ และให้เข้าไปปฏิบัติจริง โดยเข้าไปปิดวาล์วจนทำให้ไฟดับ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่พร้อมจำลองเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ในอาคาร มีการอพยพพนักงานไปรวมพลที่จุดรวมพล ซึ่งมีรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง ในการอบรมมีพนักงาน และ ลูกจ้าง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กว่า 300 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้
ซึ่งทางคณะผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากการกระทำของมนุษย์ที่จะเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย   พนักงานและลูกจ้าง ทุกคนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ในครั้งนี้ นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค