สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ. มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน และครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่รอบท่าเรือ


ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน และพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง
วันนี้ (20 มิ.ย.62) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน และพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน พร้อมด้วยนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหารและผู้นำชุมชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เรือโทยุทธนา โมกขาว กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นผ่านการสอบโดยครูต่างชาติ และอบรมพัฒนาครูไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ โดยมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน
สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2562 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เดือน พ.ค.62 – ก.ย.62) เป็นเงิน 3,150,000.- บาท
เรือโทยุทธนา กล่าวอีกว่า สำหรับทุนการศึกษายั่นยืนนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนโดยรอบท่าเรือฯ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 51 ทุน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 13 คน รวมเป้ฯเงินทั้งสิ้น 2444,366.25 โดยในปีนี้ งบประมาณ 2562 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 15 คน เป็นเงินสนับสนุนทั้งสิน 228,300 บาท


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค