สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี เริ่มขับเคลื่อนโครงการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562


ที่หอประชุมในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบล  บ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี         เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.ชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562     ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนโดยตรง และยังเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน         ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 1,257 ราย แว่นตา 135 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 122 ราย พันธุ์พืช-พันธุ์ปลา รวมทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOP อีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของฝ่ายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้    แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้การจัดโครงการ อบจ.ชลบุรี  ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค