สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจากโครงการเดิน - วิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่


ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจากโครงการเดิน - วิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่ให้บริการกับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง 

วันนี้ (28 มี.ค.62) ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร และผู้แทนจาก 39 ชุมชน ร่วมมอบเงินสนับสนุนในโครงการเดิน-วิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบังมินิมาราธอน เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่ให้บริการกับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงาน ครอบครัวพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพแข็งแรง และเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย จึงจัดโครงการเดิน-วิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง 

พร้อมทั้งต้องการให้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จากการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย โดยจัดขึ้นครั้งแรกในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยรายได้จากการจัดโครงการดังกล่าวทางท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยในครั้งนี้ได้มอบให้กับโรงพยาบาลบางละมุง เป็นจำนวนเงิน 217,929 บาท ทั้งนี้ทางท่าเรือยังมีแผนที่จะจัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลสถานพยาบาลโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังอื่นๆ ต่อไป