สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต 5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกและในเขต ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 17 มีนาคม กันอย่างพร้อมเพรียง


นายนริศ  ปาละกวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต 5 เชิญชวนประชาชนที่ได้มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชา ให้ออกมาใช้สิทธิกันอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ตั่งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.นี้ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขตพร้อมกันทั่วประเทศ โดยทางอำเภอศรีราชานั้นกำหนดให้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นหน่วยเลือกตั้ง ล่วงหน้า นอกและในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชา 

โดยแนะนำสำหรับประชาชนที่มาเลือกตั้งนอกหรือในเขตล่วงหน้านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่ายในคูหาเลือกตั้ง ทางอำเภอศรีราชาได้มีการแบ่งภาคของผู้ที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ตามแต่ละสีของอาคารเรียน พร้อมทั้งบอร์ดการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง ของแต่ละจังหวัดแต่ละภาค และเจ้าหน้าที่ แต่ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและชัดเจน ผู้ที่ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ Application Smart vote ของที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำไว้ในโทรศัพท์มือถือ โดยในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชานั้นมี ผู้มาขอลงทะเบียนแล้วตั้งล่วงหน้านอกกันในเขต จำนวนมากกว่า 41,963 รายและผู้ขอใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ 5  จำนวน 139 คน  สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ประชนทุกคนจะได้รับบัตรเพียงใบเดียว กาเบอร์เดียวได้ผล 3 อย่าง คือ 1.นำไปคิดคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2.นำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนทุกเขตเลือกตั้งของทุกพรรคการเมือง มาคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง และ 3.พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี