สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณกักเก็บน้ำได้ตามเป้าหลังหยุดผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต


นายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี เปิดเผยว่า หลังจาก หยุดการผันน้ำ จากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตมากกว่า 2 สัปดาห์ ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 โดยอ่างเก็บน้ำบางพระ จะจ่ายน้ำให้กับ ประปาชลบุรี East Water ไทยออยล์และโรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำต่อปีรวม ประมาณ 59 ถึง 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของอ่างเก็บน้ำอื่นมีปริมาณเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 90 ของความจุทั้งหมด ซึ่งจะเพียงพอ ต่อ การ ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและประชาชน ไปจนถึง ฤดูฝนหน้า อย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ ด้าน นักวิชาการ ยังได้ออกมาเตือน ถึงเรื่องปรากฏการณ์เอลนีลโญ ที่อาจทำให้ เกิดภาวะฝนแล้งฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ จึงขอให้ ประชาชน ใช้น้ำกันอย่างประหยัด และรู้คุณค่า