สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณกักเก็บน้ำได้ตามเป้าหลังหยุดผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต


นายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี เปิดเผยว่า หลังจาก หยุดการผันน้ำ จากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตมากกว่า 2 สัปดาห์ ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 โดยอ่างเก็บน้ำบางพระ จะจ่ายน้ำให้กับ ประปาชลบุรี East Water ไทยออยล์และโรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำต่อปีรวม ประมาณ 59 ถึง 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของอ่างเก็บน้ำอื่นมีปริมาณเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 90 ของความจุทั้งหมด ซึ่งจะเพียงพอ ต่อ การ ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและประชาชน ไปจนถึง ฤดูฝนหน้า อย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ ด้าน นักวิชาการ ยังได้ออกมาเตือน ถึงเรื่องปรากฏการณ์เอลนีลโญ ที่อาจทำให้ เกิดภาวะฝนแล้งฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ จึงขอให้ ประชาชน ใช้น้ำกันอย่างประหยัด และรู้คุณค่า
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค