สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการ English Camp 2018 ครั้งที่ 2 เชิญ อ.บูรพา เสริมทักษะนอกชั้นเรียน


กลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการ English Camp 2018 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยเชิญอาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิต ร่วมจัดค่ายเพื่อเสริมทักษะด้านภาษา นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ
นางสาวชลิตา หมั่นผดุง เจ้าหน้าที่บริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า วันนี้ (20 ต.ค.) แผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยรอบกลุ่มไทยออยล์ โดยกิจกรรมจะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน เพราะเชื่อว่าการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนจะทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มไทยออยล์ได้จัดให้มี โครงการ English Camp ครั้งที่ 1 ปี 2018ขึ้น เมื่อ 10-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รีบความสนใจเป็นอยากมาก
โดยในครั้งนี้แผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ English Camp 2018 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่เยาวชนรอบโรงกลั่น อายุ 7 -12 ปี จำนวนทั้งสิ้น 92 คน เพื่อให้ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ และยังเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16, 18, 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน และในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการนี้ขึ้น โดยได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชน ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว โดยมี ประธานและคณะกรรมการชุมชน ทั้ง10 ชุมชน รอบกลุ่มไทยออยล์ ผู้ปกครอง อาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมงาน
น้องเพรม และ น้องต้นหอม สมาชิกจากค่าย English Camp 2018 เล่าว่า โครงการ English Camp เป็นโครงการที่ดีมากๆ ทำให้พวกเราได้ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งคำศัพท์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จากที่เราเรียนในห้องเรียน ซึ่งอาจารย์ และ พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มาสอนจะมีเกมส์ภาษาอังกฤษมาให้เล่น สร้างความสนุกสนานและได้ ความรู้มากขึ้น จึงอยากให้โครงการแบนนี้บ่อยๆซึ่งได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และได้ออกกำลังกายอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค